Yunus Emre'nin Diliyle Yazmak Öykü Yarışması

Türk edebiyatının eşsiz ve ölümsüz siması olan Yunus Emre’nin edebî kişiliğinin en önemli ve başarılı yönünü kullandığı dil oluşturur. Yunus Emre, XIII. yüzyıldan İtibaren Anadolu’da gelişmeye başlayan yazı dilinin, İlk devresini oluşturan ve Eski Anadolu Türkçesi diye adlandırılan safhanın en büyük temsilcisidir. Sanat yönü ve kullandığı dil bakımından çağdaşlarından daha üstün bir seviyede olup öncü durumundadır. Dilimizin millî sesini, millî dehasını kendi döneminde en İyi aksettiren sanatçı Yunus Emre’dir. Dili son derece güzel kullanıp İşlediği ve geliştirdiği İçin bu devrenin oluşmasında ve Türkçenin bir yazı dili halinde teşekkül etmesinde en büyük rolü oynamıştır.


“Eski Anadolu Türkçesi denilen bu devrenin en büyük temsilcilerinden olan şairimiz, dilimizi son derece güzel kullanıp İşleyen, geliştiren büyük bir sanatkârdır. Dili eşsiz bir kudret ve hünerle kullanan Yunus’un şiirlerinde Türkçe en güzel şeklini almıştır. Onun dili en güzel, en hâlis Türkçedir. Yunus halkın dilini en canlı, en ışıklı ve en sıcak şekilde kullanmıştır. Türkçenin bir edebiyat ve kültür dili olmasında Yunus’un hizmeti son derece büyüktür. Bu dil, İslâmi Türk medeniyetinin o devirde taşıdığı bütün zenginliği İçine alan ve aksettiren milli bir dildir. Türk halkının bütün duygu, heyecan ve düşüncelerini, bütün İç zenginliğini en İyi şekilde verebildiği İçin de son derece samimi ve bizdendir. Yunus Sade bir dil kullandığından halk, O’nu yüzyıllar boyunca severek okumuştur, bugün de severek okumaktadır. Türk milleti Yunus’ta kendi öz dilini ve kendi İç dünyasını bulmaktadır” (Timurtaş, 1989: III).


Bu nedenle gençlerimize Yunus’u tanıtmak, onun açtığı yolda Türkçe İçin milli bilinci oluşturmak ve onun yolundan İlerleyecek genç dehaları, kalemleri bulup edebiyatımıza kazandırabilmek İçin Çanakkale'deki tüm İlköğretim, ortaöğretim ve üniversite öğrencilerimizi dahil ettiğimiz bir öykü yarışması düzenlenmesi planlanmaktadır.


Yarışmanın Konusu:

Kendi devrinden bugüne Türkçenin milli sesi, milli çehresi ve dehası olan Yunus Emre’nin bugünün çocukları ve gençleri tarafından daha İyi anlaşılmasını, tanınmasını ve yaşatılmasını sağlamak; dilini seven, benimseyen, koruyan, doğru kullanan ve milletinin diliyle üretmekten onur duyan milli bilince sahip nesiller yeşertmek.


Yarışmanın Amacı:

Yunus Emre’nin benimsediği birleştirici, İnsancıl sağduyulu düşünce ve değerlerin (sevgi, hoşgörü, adalet, dürüstlük, İyilik, yardımseverlik, alçakgönüllülük, teslimiyet ve sağduyu) vurgulandığı; Türkçenin zenginliklerinden yararlanılarak oluşturulmuş nitelikli öykülerin ve yeni genç yazarların edebiyatımıza kazandırılması. Bu amaçla, Çanakkale Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı İl ve İlçelerde okuyan ortaokul, lise öğrencileri İle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde eğitim gören lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri ve yine Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde Türkçe öğrenip dil sertifikasına sahip uluslararası öğrenciler olmak üzere dört (4) farklı kategoride öykü gönderebileceklerdir. 

Adaylar öykülerini yalnızca kendi kategorilerine gönderebilirler. Bu kategoriler aşağıda yer almaktadır:

 1. Ortaokul Kategorisi
 2. Lise Kategorisi
 3. Yükseköğrenim Kategorisi
 4. Yükseköğrenim Uluslararası Öğrenci Kategorisi


Yarışmanın Türü: Öykü Yarışması

Metinlerin Teması: Sevgi, hoşgörü, adalet, dürüstlük, İyilik, yardımseverlik, alçakgönüllülük.

Ödüller:

Ortaokul Öğrencileri Kategorisi:

 • Birincilik Ödülü: Tablet
 • İkincilik Ödülü: E-Kitap Okuyucu
 • Üçüncülük Ödülü: E-Kitap Okuyucu

Lise Öğrencileri Kategorisi:

 • Birincilik Ödülü: Dizüstü Bilgisayar
 • İkincilik Ödülü: Tablet
 • Üçüncülük Ödülü: E-Kitap Okuyucu

Yükseköğretim Öğrencileri (Lisans / Yüksek Lisans / Doktora) Kategorisi:

 • Birincilik Ödülü: Dizüstü Bilgisayar
 • İkincilik Ödülü: Tablet
 • Üçüncülük Ödülü: E-Kitap Okuyucu

Yükseköğrenim Uluslararası Öğrenci (Lisans / Yüksek Lisans / Doktora) Kategorisi:

 • Birincilik Ödülü: Dizüstü Bilgisayar
 • İkincilik Ödülü: Tablet
 • Üçüncülük Ödülü: E-Kitap Okuyucu

Ayrıca yarışma sonunda dereceye giren öykülerden oluşturulacak kitap her kategoriden başarı sırasına göre 10 kişiye hediye edilecektir.

Yarışma Takvimi

Öykülerin Son Gönderim Tarihi: 11 Şubat 2022 Saat: 23:59

Sonuçların Açıklanması: 28 Şubat 2022

Öykülerin Basılı Kitap Olarak Raflarda Yer Alması ve Ödüllerin Dağıtılması: 02 Mart 2022<svg class="ck ck-icon" viewBox="0 0 16 16"></svg>
Proje Seçici Kurulu
Doç.Dr. Sevim İNAL  ÇOMU Eğitim Fakültesi
Doç.Dr. Ümit EKER     ÇOMÜ Fen Edebiyat Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Melek KALIN SALIÇOMÜ Eğitim Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Özlem Akbulak ÇOMÜ Fen Edebiyat Fakültesi
Öğr. Gör. Mesout KALIN SALI   ÇOMÜ TÖMER
Dr. Gülçin OKTAY   ÇOMÜ Fen Edebiyat Fakültesi
Öğr. Gör. Özgür ÜSTÜN   ÇOMÜ Rektörlük Türk Dili Bölümü
Öğr. Gör. Nilsu TARHANÇOMÜ Rektörlük Türk Dili Bölümü
Öğr. Gör. Mehtap ELDEMİR   ÇOMÜ Rektörlük Türk Dili Bölümü
Öğr. Gör. Cüneyt SAYIT   ÇOMÜ Rektörlük Türk Dili Bölümü
Öğr. Gör. Nilay AĞAN   ÇOMÜ Rektörlük Türk Dili Bölümü
Öğr. Gör. Ebru ÖZDOĞANÇÖMÜ Rektörlük Türk Dili Bölümü


KATILIM ŞARTLARI

1. Öykü dalında yarışmaya Çanakkale İlindeki resmî / özel / örgün tüm ortaöğretim kurumlarındaki öğrenciler ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğrencileri katılabilecektir.

2. Yarışmaya gönderilecek öykülerin daha önce yayınlanmamış ve başka bir yarışmaya veya herhangi bir yayın grubuna gönderilmemiş olması gerekmektedir.

3.Yarışma İçin her aday en fazla bir (1) öykü İle katılabilir.

4.Yarışmaya gönderilecek öykülerin kapak sayfasında sadece rumuz (takma ad) bulunacaktır. Yarışma İçin hazırlanan öykünün kapak sayfasında aday kendi İsmini kullanmayacak bunun yerine kendisi İçin bir takma ad (rumuz) yazacaktır.

5. Başvurular ücretsiz olup, 11 Şubat 2022 Saat: 23:59’a kadar yalnızca internet sitesi olan https://okuyorum.global üzerinden, belirtilen formu eksiksiz olarak doldurarak yapılacaktır. Yanlış bilgi ve beyanın sorumluluğu kayıt sahibine aittir.

6. Yarışmacılar tarafından katılacakları kategori (Ortaokul / Lise / Yükseköğretim / Yükseköğrenim Uluslararası Öğrenci) online kayıt sırasında belirtilecektir. 

7. Yarışmanın yazım formatı:

öyküler; 

 • A4 boyutunda,
 • 12 punto,
 • 1,5 satır aralığında,
 • Times New Roman yazı sitili ile yazılacaktır.
 • Metinlerde sayfa sınırlaması bulunmaktadır.
 • Ortaokul grubu İçin sayfa aralığı          : En az (2),  en fazla (10) sayfa,
 • Lise grubu İçin sayfa aralığı                 : En az (3),  en fazla (10) sayfa,
 • Yükseköğretim grubu İçin sayfa aralığı: En az (3),  en fazla (10) sayfa,
 • Yükseköğrenim Uluslararası Öğrenci grubu İçin sayfa aralığı: En az (3), en fazla (10) sayfa olacaktır.
 • (Kapak sayfası sayfa numarasına dahil değildir.)

8. Yarışmada ödül kazanan öykülerin telif hakkı öykü sahibine aittir. Ancak Çanakkale Valiliği, öykü sahibinden izin almak şartıyla eserleri yayınlayabilir. Yarışmada dereceye giren ve yayımlanmaya değer görülen öyküler kitap haline getirilecektir. Yayımlanacak öyküler İçin ayrıca telif ücreti ödenmeyecektir.

9. Yarışma sonuçları 28 Şubat 2022 tarihinde açıklanacaktır. Ödül töreninin 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre alınacak tedbirler çerçevesinde ve Salgın şartlarına uygun şekilde yapılması 2 Mart 2022 tarihinde planlanmaktadır.

10. Yarışma sonuçlarına İtiraz hakkı bulunmamaktadır.

11. Engelli katılımcılar İçin başvuru kolaylığı sağlanacaktır.

12. “Yunusun Diliyle Yazmak” adlı Yarışmada ticari kazanç hedeflenmemektedir.

13. Yarışmaya katılan öyküler Doç. Dr. Sevim İNAL, Dr. Öğr. Üyesi Melek KALIN SALI, Dr. Öğr. Üyesi Özlem AKBULAK ve Öğr. Gör. Mesout KALIN SALI’nın oluşturduğu 3 ayrı değerlendirme komisyonu tarafından aşağıdaki ölçütlere göre değerlendirilecektir.